Titta in bakom fasaden

Ytor utan färg avser teknikutrymmen och icke tillgängliga takytor.
Angivna kvadratmeter avser lokalarea.

GARAGE
Plan 2

TERRASS
Plan 9-12

BUTIK
Plan 3

KOMMUNIKATION

FÖRRÅD
Plan 3

DISPONIBELT
Plan 2

GYM
Plan 3

KONTOR
Plan 3-11

CYKEL-P
Plan 2

ENTRÉHALL
Plan 4

OMKLÄDNING
Plan 3

RESTAURANG
Plan 3

PLAN 12

PLAN 12

PLAN 6
Kontor 3 475 kvm

PLAN 6

PLAN 11
Kontor 1 151 kvm

PLAN 11

PLAN 5
Kontor 3 241 kvm

PLAN 5

PLAN 10
Kontor 2 665 kvm

PLAN 10

PLAN 4
Kontor 3 224 kvm
Butik 36 kvm
Entréhall 316 kvm

PLAN 4

PLAN 9
Kontor 2 858 kvm

PLAN 9

PLAN 3

PLAN 3

PLAN 8
Kontor 3 123 kvm

PLAN 8

PLAN 2

PLAN 2

PLAN 7
Kontor 3 289 kvm

PLAN 7