Lång­­siktiga ambit­­ioner som skapar värde här och nu

Med långsiktigt ägande utvecklar och förvaltar vi på KLP Fastigheter moderna och centralt belägna kommersiella fastigheter i Stockholm. Vår vision är att bidra till en levande stadsmiljö och skapa attraktiva lokaler där människor trivs och verksamheter växer.

KLP Fastigheter är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom, ett av de största fastighetsbolagen i Norden med attraktiva fastigheter i Oslo, Trondheim, Stockholm och Köpenhamn. Vi ägs av Norges största pensionsbolag, KLP, och tar ansvar för säkert och långsiktigt värdeskapande av pensionsmedel genom aktiv fastighetsutveckling och förvaltning. KLP ägs av kommuner och arbetsgivare som ger sina anställda allmän tjänstepension. De värden vi skapar går därför tillbaka till samhället.

KLP Eiendom förvaltar fastigheter till ett sammanlagt värde av 78 miljarder kronor och det vi gör ska vara hållbart och bidra till ett bättre samhälle. Vi styrs av vad som är klokt på lång sikt, inte av vad som ger en kortvarig vinst. Det innefattar investeringar, lösningar, drift och underhåll av våra byggnader.

Vi utvecklar och förvaltar kontorsbyggnader, utbildningsfastigheter, köpcentrum, hotell, tomter och projekt i flera av Skandinaviens största städer. Dessutom äger vi ett hotell i London. Vi är 150 anställda som hanterar och utvecklar mer än två miljoner kvadratmeter fastighet.

Läs mer om KLP Fastigheter